Lopen op het water

Israël; ik ben er nooit geweest en ken het land slechts door verhalen van anderen, van de nieuwsberichten en van reizigers uit mijn directe omgeving, maar vooral van boeken. Als ik de bijbel buiten beschouwing laat, dan was mijn eerste kennismaking met Israël door het onvergetelijke ‘Exodus’ van Leon Uris en later vooral door de romans van het echtpaar Thoene. Nu kon ik meeliften op het reisverslag van Lynn Austin. Een reis van veertien dagen, voor haar in het echt en voor mij al lezend in haar voetspoor, want ‘Lopen op het water’ is slow-reading vertrouwde de schrijfster me toe in Gouda en dat heb ik geweten.

AfbeeldingLynn Austin krijgt vijf jaar geleden de kans om opnieuw naar Israël te gaan en ze gaat, want ze heeft behoefte aan een pelgrimsreis, naar verdieping van haar geloof. Dat geeft ze in het eerste hoofdstuk al dapper, kwetsbaar toe. Het leven van Lynn Austin loopt op dat moment niet zoals zij zelf had verwacht. Haar kinderen vliegen het huis uit om letterlijk ver bij haar vandaan verder te gaan met hun eigen leven. Daarnaast vallen er andere geliefden rondom familie Austin weg door ziekte en de dood. Het vertrouwde christelijk geloof biedt geen uitkomst; Lynn krijgt te maken met depressieve gevoelens. Moedig, deze biecht van een succesvolle bestsellerauteur. Ze verwacht veel van de reis, dat realiseert ze zich, maar zoals ze zelf zegt: “Maar dit is Israël – het toneel waarop het Oude en Nieuwe Testament zich afspelen, een land waar de Bijbel driedimensionaal tot leven komt als een pop-upboek voor kinderen.”

Dat gebeurt in ‘Lopen op het water’. Je leest als het ware drie verhalen door elkaar. Allereerst is daar het reisverslag met de bekende toeristische hoogtepunten: de woestijn in het zuiden, het fort Massada, de Dode Zee, de wadi van Engedi, Jeruzalem, de heuvels van Judea, Caesarea en Joppe, het meer van Galilea, Sichem bij het tegenwoordige Nablus, de berg Hermon enzovoort. Het is geen volledige reisgids, maar Lynn Austin gebruikt regelmatig de toeristische informatie om het geloof of haar eigen situatie te illustreren.  In het boek bekent ze eerlijk dat ze last heeft van haar grote verbeeldingskracht; het heeft ervoor gezorgd dat ze een vastomlijnd plaatje van haar eigen leven voor zich zag, wat ze maar moeilijk los kon laten. Tegelijkertijd is die verbeeldingskracht ook een zegen, als ze daarmee zoveel toepassingen voor haar leven (en dat van haar lezers) kan maken.

Daarnaast verweeft Lynn Austin heel veel Bijbelteksten met de plekken die ze bezoekt. Ze brengt Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament inderdaad tot leven. Ze komen soms op verrassende plekken bij elkaar, zoals dat van Jona en Petrus in Jaffa, of dat van Jozef, Jozua en de Samaritaanse vrouw in Sichem. Lynn Austin is vooral bekend geworden van haar Bijbelhistorische romans, maar in dit non-fictie boek zit de waarde vooral in de toepassing die Bijbelse plaatsen en personen dus kunnen hebben voor het geloof.

Tenslotte is het een persoonlijke dagboek. De twijfels en de vragen, het zelfonderzoek, de gebeden waar Lynn Austin mee aan de slag gaat. Ze is verrassend open en eerlijk tijdens deze reiservaringen. Hier blijkt ook wat ze zelf zo waardeert aan de Joodse manier van de heilige schrift bestuderen; bevragen ook als vragen niet één twee drie te beantwoorden zijn. Juist omdat het thema worstelen met verandering is, wordt het een verhaal waar anderen door bemoedigd zullen worden.

gesigneerd door Lynn AustinVeertien dagen heb ik met Lynn mee gereisd. Ik vond het een eer om met Lynn Austin op te trekken en ik heb veel van haar geleerd. Al lezend ontdekte ik dat ze soms streng voor zich zelf is. Ze moet veel doen om haar geloofsleven weer op orde te krijgen. Toch twijfel ik niet aan haar oprechtheid om vooral het evangelie van genade door te geven. Vaak vond ik haar inzichten zo mooi, dat ik er al genoeg aan had voor die dag. Lynn Austin wil veel, heel veel vertellen (zouden er nog geestelijke lessen te ontdekken zijn in Israël?) Ik was verrast over de Bijbelkennis die ze paraat had. Zoveel gedachten, die tijdens een dag voorbij komen, het leek mij teveel om te bevatten. Het feit dat de pelgrimsreis vijf jaar geleden gemaakt is en dat ze in eerste instantie het verhaal alleen voor haar zelf wilde gebruiken, verklaart misschien dat de verdieping er in de loop van de jaren door studie bij is gekomen, dat kan haast niet anders.

Het boek is mooi vormgegeven met extra flappen, waardoor je één van de gebeden van Lynn als bladwijzer kunt gebruiken. Er is een eenvoudige plattegrond zodat de lezer zich kan oriënteren. De hoofdstukindeling verwijst na de reisdagen, hoewel die niet gedateerd zijn. In de hoofdstukken zijn tussenkopjes, wat het terugzoeken kan helpen, maar persoonlijk ervaar ik die niet als volledig. Een register achterin met trefwoorden en of bijbelverzen zou handig geweest zijn. Temeer omdat de voorbeelden, toepassingen voor het geloof, de moeite waard zijn om nog eens terug te lezen of om zelf studie te doen.

_________________________

Mijn waardering: *****

Lopen op het water – Lynn Austin | Voorhoeve (2014) | ISBN: 9789029722285 | € 17,95

2 gedachten over “Lopen op het water”

Reacties zijn gesloten.