Genieten van je geestelijke adoptie

Mocht je na het lezen van Boy (zie mijn recensie) twijfels hebben over adoptie, Mark Stibbe, schrijver van ‘Verweesd of Gewenst?’ heeft ze duidelijk niet. Hij is blij dat hij ooit geadopteerd is door Philip en Joy Stibbe. Zijn persoonlijke ervaringen gebruikt hij in het boek ‘Verweesd of Gewenst’ (oorspronkelijke titel: From Orphans to Heirs) om het belang van ‘geestelijke adoptie’ te benadrukken. Tussen de regels klinkt een passie om adoptie niet als laatste mogelijkheid te zien en je in te zetten voor een ‘vaderloze’ generatie.

Geestelijke adoptie betekent dat een christen weet dat hij of zij door het geloof in Jezus een kind is geworden van God de Vader. Je bent door Hem geadopteerd. In het christendom is God de Vader een begrip, maar christenen realiseren zich niet wat de adoptie door God voor hun leven betekent. Er zijn verschillende redenen waarom er niet veel aandacht is voor de leer van adoptie. Door de eeuwen heen is religie meer een zaak van het hoofd geweest, dan van het hart; de ervaring van de Heilige Geest ontbrak. Daarnaast worstelde de kerk met thema’s als voorbestemming en vrije wil en tenslotte komt het woord adoptie in veel bijbelvertalingen niet voor. Er wordt een ander woord gebruikt voor de Griekse term, die wel degelijk over adoptie gaat. Mark Stibbe ontkent niet dat gelovigen weten dat ze kinderen van God zijn, maar stelt dat ze de concrete ervaring missen van het zoon- of dochterschap, die helpt om een leven lang te bouwen aan een liefdevolle relatie met de hemelse Vader. Geestelijke adoptie zorgt ervoor dat je God als Vader beter leert kennen, Zijn liefde ervaart, maar ook dat je weet wat het betekent om vrij te zijn.

uitroeptekens als ik mooie stukken las in 'Verweesd of Gewenst'
uitroeptekens als ik mooie stukken las in ‘Verweesd of Gewenst’

De schrijver legt dat heel concreet uit, aan de hand van Bijbelteksten uit de brieven van Paulus. Hij vertelt daarbij wat de gangbare vorm van adoptie in het Romeinse Rijk was. De eerste christenen zullen met die adoptiepraktijk bekend zijn geweest.  In het Romeinse rijk werd zo een kind van een slaaf, een kind van een vrije man met alle voorrechten van dien. Je kunt er niet omheen dat is geen slechte ruil. Het beeld van slaaf naar zoon, van slavernij naar bevrijding is een van de rode draden in de Bijbel. Mark Stibbe legt heel veel verbanden, maakt gebruik van citaten van andere theologen, concrete voorbeelden, schematische tekeningen en overzichten en maakt zo een leesbaar boek.

Gods liefde en vrijheid ervaren als zonen en dochters van God is iets wat christenen door de Heilige Geest gegeven wordt. Het boek is niet alleen maar theoretische kennis. De ervaringen van schrijver zelf en andere getuigenissen bevestigen dat. Aan het eind van het boek staan concrete punten die blokkades opwerpen waardoor christenen niet optimaal kunnen genieten van hun geestelijke adoptie, zoals misleiding, afwijzing, wetticisme, angst, schaamte, verslaving en wat gelovigen kunnen doen om die blokkades op te ruimen.

Ik vind het een duidelijk boek, een helder pleidooi. Het heeft mij de ogen geopend voor de ‘hechtingsproblemen’ die er zijn in mijn relatie met God. Ik heb dit boek gekocht nadat een vriendin erover had verteld. “Ik krijg het niet klaar” vertrouwde ze me toe en ergens begrijp ik dat. Het ‘”Halleluja wat is het geweldig!’, is niet altijd mijn geloofservaring. Ik ben me bewust van mijn onvermogen, zelfs om die volledige vrijheid van Gods adoptie hier en nu al te ervaren.

___________________

Mijn waardering: ****

Verweesd of gewenst? Genieten van je geestelijke adoptie – Mark Stibbe | Inside Out Publishers (2013) | ISBN: 9789077992265