voors & tegens Wake Up!

Wake up! boekWake Up! is een informatief boek over bijbelse feesten zoals die door God zijn ingesteld in het Oude Testament (Leviticus 23) en de Joodse kalender, die een verrassend inzicht geven over de rol van Jezus in de vervulling van die feesten. De schrijvers stellen dat de voorjaarsfeesten; Pesach, het feest van de Ongezuurde Broden, het feest van de Eerstelingen en het Wekenfeest door Jezus zijn vervuld bij Zijn komst op aarde. De betekenis van de najaarsfeesten; bazuinfeest (Rosj Hosjanna), Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest zullen vervuld worden bij de wederkomst van Jezus, aan het eind der tijden. Met behulp van tijdslijnen, patronen in de geschiedenis, gebruiken in feestelijke tradities, zoals die van een Joods huwelijk, geloven zij dat het moment waarop de najaarsfeesten vervuld worden, aanstaande is.

De onbekende schrijvers Arno Lamm en Emile-Andre Vanbeckevoort willen met dit boek christenen alert maken, zodat zij zich voorbereiden op de wederkomst van Jezus en de Eindtijd. Dat is de hoofdzaak van deze bestseller, die nu al maanden goed verkoopt in de christelijke boekhandels.

mooi boek

Vele uren heb ik gestoken in Wake Up! Een boek waar de meningen over verdeeld zijn. Nu ik er in heb zitten spitten, kan ik me dat goed voorstellen. Ik heb zelf ondertussen een behoorlijke haat-liefde verhouding met het boek. Het ziet er mooi uit, mysterieuze cover met de titel in reliëf gedrukt. Het boek voelt zwaar, maar de grote hoeveelheid tekst is opgedeeld in hapklare brokken, met verschillende afbeeldingen en vergrote citaten van kerngedeelten, waardoor het makkelijk te lezen is. Bovendien worden regelmatig stukken herhaald en samengevat. Er zijn zeven hoofdstukken, die duidelijk de lijn van het boek uitzetten. De eerste hoofdstukken zijn nodig om duidelijk te maken hoe de schrijvers met de Bijbel omgaan, waarbij ze hun voorkeur voor de Hebreeuwse taal bepleiten en toelichten waarom zij andere bronnen naast de Bijbel gebruiken voor hun betoog: Gods plan is onveranderlijk en ligt vast in de Bijbel, dat vooral duidelijk wordt als we de bijbelse feesten gaan bestuderen.

De bijbel open bij het bestuderen van Wake Up!
De bijbel open bij het bestuderen van Wake Up!

Interessant alles valt op zijn plek

Wake Up! heeft interessante verklaringen die gebeurtenissen en teksten uit de Bijbel voor mij veel duidelijker maken. De schrijvers laten zien hoe Jezus de voorschriften uit het Oude Testament tot in detail heeft vervuld. Persoonlijk vind ik dit het sterkst uitgewerkt in de beschrijving van het Pesachfeest, omdat ik vertrouwd ben met de inhoud van dat feest. Door het gebruik van de Joodse kalender plaatsen zij de intocht van Jezus op Nisan 10, de dag dat Joodse families een lam moesten uitkiezen voor het Paasfeest. Vanaf dat moment kunnen de schrijvers alle gebeurtenissen rond het lijden en sterven in perspectief plaatsten, waardoor het duidelijk wordt dat Jezus op donderdag gestorven en begraven is en Jezus daadwerkelijk na drie dagen is opgestaan.  Wat ze vervolgens zeggen over hoe Jezus als Hogepriester de wet vervuld, in verband met Grote Verzoendag is intrigerend,  ook voor wat het voor ons als gelovigen betekent. De visie om Gods wet te interpreteren als Gods Instructie, die we nodig hebben voor een geheiligd leven en om ons voor te bereiden op de wederkomst schuurt met de interpretatie die veel christenen hebben over de wet in het Oude Testament, namelijk dat ze vervuld is in Jezus Christus.

Kritiek:

De schrijvers zijn zich daar ook van bewust. Zij waarschuwen in hun boek de lezers meerdere keren ervoor dat wat zij schrijven in strijd kan zijn met hetgeen christenen altijd al hebben gehoord of geleerd. Misschien is een waarschuwing op zijn plaats, maar op sommige plaatsen irriteert hij. Alsof christenen tegenwoordig inderdaad niet meer leven met de verwachting van de wederkomst en geen visie hebben voor Israël, nooit het Oude Testament lezen enzovoort. Tussen de regels door sijpelt betweterigheid. In het hoofdstuk over kerk en Israël hebben ze helemaal geen goed woord over voor de houding van de kerk ten opzichte van de Joden, hoe terecht ook, enige nuance was misschien toch wel op zijn plaats geweest. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van de Hebreeuwse Bijbel. Toen Jezus op aarde was, was de spreektaal Aramees en werd er geciteerd uit de Septuagint, een Griekse vertaling van het Oude Testament, die ontstaan is doordat Joodse denken assimileerde met Grieks denken. De tegenstelling is misschien helemaal niet zo zwart-wit als dat de schrijvers suggereren. De auteurs die vol zijn van de Joodse manier van denken, van het bevragen van de tekst, lijken geen ruimte te hebben voor verschillende interpretaties, iets waar in het jodendom wel ruimte voor is.

Ik mis in hun betoog dus de nuance, maar ook de mogelijkheid om iets te controleren van wat zij beweren. Ondanks de vele voetnoten, ontbreken belangrijke tekstverwijzingen. Bovendien ontbreekt in het boek informatie over de auteurs, waar zij bijvoorbeeld hun theologische opleiding hebben gevolgd, (voor mij maakt dat de auteurs minder betrouwbaar).  Daarnaast is het lastig dat er geen literatuuroverzicht, trefwoorden of tekstverwijzingregister zijn opgenomen. Juist omdat dit boek oproept tot verder studie is het ontbreken van dergelijke bijlagen een gemis.

Wat de auteurs teveel gebruikt hebben is een stuk mysterie. Het opvoeren van bijbelcodes als Geestelijk DNA, het steeds maar weer benoemen van hetzelfde gecodeerde patroon, waardoor hun boodschap betrouwbaar zou zijn.

Blijven studeren

Het is terecht dat de schrijvers waarschuwen dat we belangrijke lessen uit de Bijbel zijn kwijtgeraakt door onze verwijdering van het Jodendom. Daarom is het goed om het verband tussen de bijbelse feesten en wat dit te zeggen heeft over Jezus en de wederkomst te bestuderen, maar dat zou ook kunnen met een andere bronnen dan Wake-Up!

______________

Mijn waardering: ***

Wake Up! Gods profetische kalender in tijdslijnen en feesten – 6e druk Arno Lamm en Emile-Andre Vanbeckevoort | 2014  Het Zoeklicht 

Disclaimer: boek gekocht

Advertentie

9 gedachten over “voors & tegens Wake Up!”

 1. Mooi Antoinette! Je beschrijft precies wat ik niet goed in woorden kon vatten. Je doet recht aan de mooie ontdekkingen die ik zelf ook heb gedaan, maar blijft kritisch. Dank je wel!

  1. Wilma jij ook bedankt want juist door het lezen van zulke boeken wordt je uitgedaagd om na te denken over wat je gelooft en waar je voor staat.

 2. Heb zelf ook het boek gelezen en moet zeggen, de materie is heel boeiend, de Bijbelse feesten staan bijna nergens op de kerkelijke kalender en dat is erg jammer, want ze staan wel op God’s agenda. Hier en daar eens vragen wat bijv. het Bazuinenfeest betekent en je behoeft je niet te verbazen dat bijna niemand dat weet. De kritiek van Antoinette onderschrijf ik, maar ben toch erg blij met dit boekwerk. Het toont aan dat er wel steeds meer belangstelling komt voor de gebeurtenissen in de eindtijd en er ook steeds meer bekend van wordt. Veel mensen horen hier in hun kerk / gemeente niets over.

 3. Ik ben ook erg blij met het boek. De schrijvers waarschuwen al dat het soms een beetje confronterend kan zijn, maar ik denk ook dat het moet, omdat de theologische muren soms dik zijn. Dan maar een beetje belerend, ik heb zo ongelofelijk veel nieuwe dingen gelezen en alles valt nu voor mij als een puzzel in elkaar. Ik heb er ook geen probleem mee dat ik niet alles in de voetnoten kan terugvinden. Voor mij gaat het om de vogelvlucht van het boek dat veel bij mij heeft losgemaakt. Maar ik denk dat er ook veel dominees zich ongemakkelijk met Wake Up zullen voelen omdat veel gelovigen er over gaan praten. Wat moet je zeggen als je het nog nooit op zondag over de Bijbelse Feesten hebt gehad? Bij mij in de kerk staat de Wederkomst van Christus helemaal niet op de agenda. Dat Wake Up soms een beetje schuurt is alleen maar een zegen. Het maakt veel los en de schrijvers moeten wel aardig hun mannetje staan, want veel theologen vinden dat het veel te concreet is. Ik ben op een studiedag geweest en dat was allemaal erg integer en dienend. Het heeft het vuur bij mij aangewakkerd.

 4. Goede recensie Antoinette. Wees maar kritisch, veel mensen nemen klakkeloos alles aan wat in een bepaald boek staat. Ik heb God’s volk en Israël lief en weet dat het heil ( Jezus) uit de joden is. Vindt het allemaal ook wel interessant hoewel ik niet veel van de joodse feesten weet. En ik vind het ook geen ‘must’. De ‘wortels’ van mijn christelijk geloof zijn niet joods maar ‘verankerd’ in Christus die ‘toevallig’ ook nog jood is. Dat de kerken het soms erg ‘om de oren’ krijgen ivm Israël heb ik helaas op een nare manier meegemaakt. Men kan ook doorslaan en dat vind ik niet erg christelijk.

  1. Hoi Marga, wellicht een onverwachte, late reactie, maar dat komt omdat ik nu het boek aan het lezen ben en alle recensies en reacties aan het doorpluizen ben. Maar ik werd even getriggerd door jouw statement dat de wortels van jouw christelijke geloof niet Joods zijn maar verankerd in Christus die ‘toevallig’ ook nog Jood is. Met name dat laatste is nu denk ik een essentiële denkfout. Jezus was nu juist niet toevallig een Jood. God heeft ooit met Abraham een nieuw begin gemaakt (zoals eerder met Adam, Noach en anderen) om een volk te laten ontstaan waardoor hij zijn heilsplan tot uitvoer zou brengen. Het zou daarom volslagen nonsens zijn geweest als Jezus een Chinees of Eskimo was geweest, als hij al zolang geïnvesteerd had in het volk Israel. Hooguit zou je kunnen zeggen dat Abraham ‘toevallig’ is gekozen als begin, maar eigenlijk geloof ik niet dat God met toeval werkt. Maar waar het om gaat – en daar levert WakeUp! een goede bijdrage aan – dat je Gods plannen veel beter kunt gaan begrijpen door het bestuderen van zijn Woord wat voor een groot deel is geschreven vanuit de Joodse – of beter Hebreeuwse – context.

 5. Antoinette, goede recensie. Ik ben zelf heel erg positief over Wake Up, ook na 3 keer lezen. Die ogenschijnlijke betweterigheid lees ik zelf niet, maar ik denk overigens dat deze nodig is om de harde muren van theologische leer te doorbreken. De schrijvers zoeken m.i. een goede balans en zijn ook niet Joods. Ik denk dat je wel even naar je verhaal over Septuagint en de Griekse Bijbel en Hebreeuwse taal moet kijken. Dat klopt niet helemaal. In Wake Up! wordt duidelijk dat het grote verschil zit tussen de Hebreeuwse mindset en het Griekse denken dat alles vergeestelijkt en een scheiding aanbrengt tussen het lichamelijke en geestelijke. Dat laatste denken is diep doorgedrongen in de kerk van de vroege Middeleeuwen en is er nog niet uit. Dat heeft niets met taal te maken. Paulus sprak ook Grieks, maar was een Hebreeuwse denker. Als je dat ziet, dan begrijp je ook wat Paulus in de verschillende brieven heeft tegen de Griekse mindset.

  1. Beste Danielle, bedankt voor je reactie. Ik zal inderdaad Wake Up nog eens lezen. Ik begrijp dat er verschil is tussen Joods en Grieks denken, maar wat ik uit de Joodse geschiedenis van Schama geleerd heb, is dat er toentertijd ook een vermenging van beide manieren van denken was, waaruit oa de Septugatint is ontstaan.

Reacties zijn gesloten.