Aan de andere kant van de bergen

Aan de andere kant van de bergen, in Iran woonde eens Hamid, een intellectueel, die moeite heeft met de regels van de overheid. Zijn vrouw Alaleh is zwanger en om haar wat rust te gunnen, laat hij hun dochter Rasha naar het verjaardagsfeest gaan van hun Armeense buren. Rasha hoort daar voor het eerst over Jezus. Ze krijgt een bijbel en laat die aan haar vader zien wanneer ze naar huis lopen. Hamid schrikt,  aan het eind van de straat staat de godsdienstpolitie. Hij gooit de bijbel over de schutting en vlucht nog diezelfde nacht om zijn gezin te beschermen. Het wordt een zware reis over de bergen en Hamids leven wordt continu bedreigd. Het enige wat hem tijdens de reis bemoedigt, zijn de uitzendingen van World Wide Radio, maar het is gevaarlijk om daarna te luisteren.  Zal Hamid  het vluchtelingencentrum de Oase in Oostenrijk kunnen bereiken en een officiële asielstatus krijgen?

Aan de andere kant van de bergen ligt ook het verhaal van Bobby Blake, een Amerikaanse vrouw die eind jaren tachtig bijbels smokkelde naar landen achter het IJzeren Gordijn. Nadat  het communisme is verdwenen, blijft ze als zendeling werken in het vluchtelingencentrum de Oase vlakbij Wenen. Halverwege de jaren negentig verlaat ze haar missiepost, haar grote liefde Amir om haar zus te helpen als haar zwager onverwachts is overleden. Nu heeft ze kanker en kunnen de dokteren niets meer voor haar betekenen. Ze besluit samen met haar nichtje Tracy nog een keer naar Europa te reizen om de open wonden te genezen en daarvoor keert ze terug naar de Oase.

Aan de andere kant van de bergenAan de andere kant van de bergen van Elisabeth Musser bevat meerdere verhaallijnen die bij elkaar komen in het vluchtelingencentrum in Traiskirchen. The Oasis overigens  bestaat echt en doet veel werk  onder vluchtelingen. Bobbie en Tracy vertellen beurtelings hun verhaal. Maar ook de verhalen over Hamid, Alaleh, het kinderlijk vertrouwen van Rasha, Keith de medewerker van World Wide Radio en  Amir worden steeds met elkaar afgewisseld. De schrijfster voegt later nog twee andere perspectieven aan het verhaal  toe. Langzaam maar zeker ontwikkelen de karakters in een overweldigend positief christelijke boek, ondanks de verschrikkelijke vluchtverhalen. Het is een roman waarin het geloof van christenen centraal staat, hun liefde voor de medemens. Het is verfrissend is om te lezen dat nicht Tracy, ondanks haar christelijke opvoeding heel sceptisch staat tegenover het geloof van haar tante. Zij is in haar jeugd teleurgesteld geraakt in God. Toch worden haar scherpe opmerkingen vrijwel gelijk gesust, bijvoorbeeld over een geldverslindend avontuur van korte termijnvrijwilligers.  Het boek maakt je bewust dat we iets kunnen doen aan de nood die vluchtelingen hebben. Dat er een negatieve manier is waarop wij op de toestroom van asielzoekers reageren, wordt slechts in één incident genoemd.

Persoonlijk denk ik dat er teveel verhaallijnen in de roman zijn verwerkt. Op een gegeven moment sloeg ik even die van het achtergebleven gezin in Iran over, omdat het teveel afleidde van de ontwikkelingen die de hoofdpersonen meemaakten. Ik kon me ook wel een voorstelling maken van hun leven, zonder dat uitgeschreven te zien. Hoewel de verhalen over vluchtelingen en het gevaar voor christenen in islamitische landen realistisch is, zijn er ook onwaarschijnlijkheden in het boek van Elisabeth Musser, die uitgelegd worden als wonderen en gebedsverhoring.

“Peggy zuchtte nog een keer tevreden nu God haar de details van zijn werk als Meesterregisseur en directeur van het heelal liet zien. Vaak speelde het toneelstuk zich achter het aardse tafereel af, ergens in de hemelen, maar soms trok God een heel klein stukje van het gordijn in de lucht opzij en mocht ze in het echte leven zien hoe alle verhaallijnen bij elkaar kwamen en de plot zich ontvouwde.”

Zo’n omschrijving van Gods handelen terwijl  dat het werk van de schrijfster is, maakt mij bijna cynisch. Evenals de opmerking: “Dit is geen Amerikaanse actiefilm en ik kan echt niet beloven dat het goed zal aflopen”.  Maar uiteindelijk ben ik bereid om al die kritische kanttekeningen aan de kant te schuiven, want ik proef uit dit verhaal passie. Liefde voor de vluchtelingen, passie voor het werk wat christenen uit liefde voor God doen. Het is verzonnen, maar tegelijk is het een verhaal wat geen fictie is;  mensen komen tot geloof, mensen worden bedreigd, mensen vluchten, mensen worden bemoedigd door radio uitzendingen en door gebed.  Een van de romanfiguren Stephen ( ja er waren er meer), is journalist. Hij is geen christen, maar gelooft wel in de kracht van het woord. Elisabeth Musser doet dat ook en terecht. Soms is een roman een trigger om lezers te laten nadenken over een actuele kwestie. Dat was het in elk geval voor mij, behalve dat ik een echte pageturner in handen had, heb ik ook opnieuw geleerd om mijn handen te vouwen en te bidden voor de mensen die vluchten en asiel zoeken en mijn hart te openen voor de vreemdeling die een naaste wordt.

Ook beginnen in de nieuwe roman van Elisabeth Musser? Lees hier het eerste hoofdstuk van Aan de andere kant van de bergen

_________________________

Mijn waardering: ***

Aan de andere kant van de bergen – Elisbeth Musser | Uitgeverij Kok (2015)

Disclaimer: Bij deze wil ik de uitgever bedanken voor het leesexemplaar wat ik heb ontvangen, zodat ik deze recensie kon schrijven.

Overigens het lezen van dit boek deed mij denken aan de novelle van Els Florijn ‘Onze Vader’ en het werk wat Stichting Gave in Nederland doet voor vluchtelingen. Ook al is de radiozender World Wide Radio verzonnen, in werkelijkheid maakt Trans World Radio die radio uitzendingen!

6 gedachten over “Aan de andere kant van de bergen”

  1. Prachtig boek. **** Wel veel verhaallijnen. Hoe actueel het vluchtelingenprobleem en de vervolgingen en ontvoeringen, alleen om dat je gelooft en christen bent. We kunnen onze ogen er niet meer voor sluiten. Het boek Het dwaze van God ga ik nog lezen.

  2. Ik ben er nu pas aan toegekomen om dit boek te lezen. Ik herken me erg in jouw commentaar op dit boek. Prachtig geschreven, getuigend van Gods almacht. Maar teveel verhaallijnen om geloofwaardig te zijn.
    Ik geniet van je recensies.

Reacties zijn gesloten.