Vele slagen geslagen – Lucas 12

“Net als William Ford, zijn zwager, had Tanner de gewoonte zijn slaven op sabbat uit de Bijbel voor te lezen, maar in een iets andere geest. Hij gaf indrukwekkend commentaar op het Nieuwe Testament. De eerste zondag nadat ik op de plantage was aangekomen, riep hij ze samen en begon uit het twaalfde hoofdstuk van het Evangelie van Lukas voor te lezen. Toen hij bij het zevenveertigste vers kwam, keek hij nadrukkelijk om zich heen, en ging voort: ‘En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijn heeren….’Hier pauzeerde hij, keek nadrukkelijker om zich heen dan eerst, en ging weer verder: ‘….welke geweten heeft den wil zijns heeren, en zich niet bereid….’- weer een pauze- ‘…zich niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden.

Horen jullie dat goed?’ vroeg Peter nadrukkelijk. ‘Slagen,’ herhaalde hij, langzaam en duidelijk, en nam zijn bril af voordat hij een paar opmerkingen maakte.”

Uit: 12 jaar slaaf van Solomon Northup blz 116

Bijbelteksten uit zijn verband halen of en anderen mee om de oren slaan, dat is algemeen bekend. Toen ik bij dit gedeelte uit 12 jaar slaaf was aangekomen, heb ik de moeite genomen om Lucas 12 in zijn geheel te lezen, alsof ik een van de toehoorders was op de plantage.

In Lucas 12 is Jezus zelf aan het woord. In het eerste vers staat dat zijn woorden in eerste instantie bestemd waren voor zijn leerlingen, navolgers.

Wees niet bevreesd

Het begint met een geweldige bemoediging dat we niet bang moeten zijn voor wat mensen ons aan doen. “Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!” (Lucas 12 vers 4 en 5) Jezus bevestigd zijn woorden met voorbeelden die laten zien hoe geliefd en belangrijk navolgers van Jezus zijn en daarom geen angst hoeven te hebben, hoewel er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren.

Wees niet bezorgd

Daarna vertelt Jezus een verhaal van een rijke dwaas om mensen te waarschuwen voor hebzucht “Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven hoort niet tot zijn bezit.” (Lucas 12:15). Tja, dat hoorden we net al in de woorden van Jezus. Zo merk je dat zijn woorden met elkaar in verband staan. Dan volgt het bekende pleidooi om niet bezorgd te zijn over je leven of je lichaam. Het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. (Lucas 12:22)

Langzaam maar zeker werkt Jezus toe naar wat belangrijk is: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God”. (Lucas 12 vers 36). Dat is daar waar God het over jou leven te zeggen mag hebben en jij je inzet voor Hem. Hij is de Koning en aangezien jij als zijn dienaar heel belangrijk voor Hem bent, zorgt Hij voor jou.

Dan vergelijkt Jezus de inwoners van het Koninkrijk van God voor het eerst met slaven. “En u, wees gelijk aan de mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem als hij komt en klopt open te doen.” (Lucas 12:36) Lijkt het begin van de toespraak van Jezus heel begrijpelijk, hier roepen de woorden allerlei associaties bij me op. Dat is logisch wanneer er metaforen gebruikt worden. Jezus zelf legt uit dat de woorden te maken hebben met de komst van de Zoon des mensen (een verwijzing naar zichzelf). Petrus, een van Jezus leerlingen vraagt ook om verduidelijking, midden in de toespraak van Jezus. “Heere spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen?” (Lucas 12:41) Het lijkt erop dat Jezus de vraag niet direct beantwoord. Hij gaat verder met zijn vergelijking van heer en slaven. De heer zoekt een goede rentmeester voor de tijd dat hij afwezig is. Een goede rentmeester zorgt voor het bezit van zijn heer, geeft eten aan de overige slaven, maar er zijn ook slaven, die terwijl de heer afwezig is, niet doen wat de heer wil. Zij die weten wat de wil van de heer is en het niet doen zullen met veel slagen geslagen worden. (Lucas 12 vers 47)

Schokkend om te beseffen dat dit woord tot christenen gericht is, die Jezus als hun Heer erkennen. Er is een tijd dat de Koning niet aanwezig is, maar mensen van Gods Koninkrijk met Zijn dingen bezig moeten zijn en Hem verwachten.

Schijnbaar begreep Peter Tanner niet dat Lucas 12 hem net zo goed waarschuwde voor een flink pak rammel…

Dit is de eerste keer dat ik een commentaar schrijf bij een Bijbeltekst. Maar aangezien de bijbel het boek is, waar ik het meeste uit lees en de woorden daarvan mijn inspiratiebron zijn, lijkt het me goed om ook deze kant van mij op het blog te laten zien.

2 gedachten over “Vele slagen geslagen – Lucas 12”

  1. Ja, zo heeft Jezus hier en daar best wat zorgwekkende dingen…maar bedankt voor je overdenking op de vroege morgen! Succes vandaag, met de jongens weer naar school!

Reacties zijn gesloten.