Twijfel: Mattheüs 11

Het is al een tijdje geleden dat ik een commentaar schreef bij een bijbelgedeelte en ik twijfel erover als ik merk hoe bespottelijk schrijvers en journalisten dit oude heilige boek maken. Maar aangezien de Bijbel het boek is, waar ik bijna dagelijks uit lees en inspiratie put uit de verhalen met bemoedigende teksten,  lijkt het me goed om dit ook op het blog te laten zien.

Bij twijfel over je geloof moet je kijken naar de verhalen over mensen in de Bijbel die hetzelfde hebben meegemaakt, zei dominee Andy Stanley in een prekenserie ‘The Meantime’. Als voorbeeld noemde hij Johannes de Doper.  In Mattheüs 11 kun je zijn verhaal lezen.  Hij is een tijdgenoot van Jezus, een profeet van God en zelfs familie. Johannes zit in de gevangenis omdat  hij met zijn boodschap de levensstijl van de machthebbers bekritiseerde. Terwijl Jezus Israël doortrok met zijn verhalen over het Koninkrijk van God en mensen beter maakte en wonderen deed, begon hij in zijn cel te twijfelen of Jezus wel de beloofde verlosser was waar de Joden op wachtten. Hij stuurt twee mensen naar Jezus met de prangende vraag: “Bent U het die komen zou, of verwachten wij een ander?” (vers 3 in Mattheüs 11).

Jezus stuurt een antwoord terug, vol met informatie die Johannes eigenlijk al heeft. Het is bijna letterlijk een citaat uit de oude profeten waar Johannes, als priesterzoon mee vertrouwd was: “blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd.” (vers 5). Sterker nog het moet voor Johannes confronterend geweest zijn, juist om het gedeelte uit het oude citaat (Jesaja 61 vers 1)  wat Jezus niet heeft gezegd, niet te horen: “om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis”  Juist nu hij in de gevangenis zat, kon hij letterlijke bevrijding wel gebruiken. Wij denken altijd wel te weten wat we nodig hebben van God en als we het niet krijgen, slaat de twijfel toe.

Misschien is onze situatie niet met Johannes te vergelijken en toch heeft mijn vader mij al bijna twintig jaar geleden met woorden uit dit verhaal weer op de juiste weg gezet. Net als Johannes voldeed God op dat moment niet aan mijn verwachtingen, mijn gebeden werden niet verhoord. Mijn vader hield mij voor wat Jezus ook Johannes voor houdt:

” en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

                                                                         (Mattheüs 11 vers 6)

Dat was niet makkelijk. Het betekent eigen verlangens loslaten en in God blijven vertrouwen ook als Hij niet doet wat ik graag wil. Elke keer als ik dit verhaal hoor, wordt ik weer bij die keuze bepaalt. Twijfel ik aan Gods almacht omdat mijn gebed niet verhoord wordt of blijf ik Hem vertrouwen? Op deze manier is Jezus groter, sterker dan al mijn verlangens. Als die tekst mij al zolang bij het geloof in Jezus heeft gehouden, verwacht je misschien dat dit gedeelte uit de bijbel geen verrassingen meer voor mij heeft. Maar dat is het mooie van herlezen in steeds een andere situatie. Jezus spreekt in dit gedeelte meer door hetgeen Hij niet zegt. Zo valt mij op dat Hij toen de boodschappers voor Johannes weggingen (vers 7) begint met een lofrede op Johannes, deze laatste dienstknecht van God, de wegbereider van voor zijn eigen evangelie. (Mattheüs 11 8 t/m15). Is dat nou net niet wat je wilt horen als je in de put zit? Zijn dat niet de bemoedigingen die we zoeken: ‘Je bent geweldig, Je bent meer, Je hebt je werk goed gedaan’, enzovoort. Maar Jezus stuurt deze woorden niet expliciet naar Johannes! (Het zou kunnen dat hij ze alsnog gehoord heeft natuurlijk.) Hij moet het doen met ‘Gelukkig ben je, als je je niet ergert aan hoe ik ben’ Een soort verlate zaligspreking (zie Mattheüs 5), maar voor mij dus wel een belangrijke: Gelukkig ben je als je Jezus vertrouwt en als je niet in twijfel trekt hoe Hij aan het werk is.

Wat inspireert jou in momenten van twijfel?