Jonathan Livingstone Zeemeeuw

Dit is een prachtig uitgevoerd boekje, 24ste druk, dan weten ze er wel wat moois van te maken. De titel in gouden letters en de foto van de zeemeeuw in bijna sprookjesachtige kleur. Het heeft maar 96 bladzijden en dan zijn er veel met zwart-wit foto’s, maar de toegift zit toch wel in de pagina’s met het doorzichtige papier waarop de meeuwen wegvliegen.

binnenkant J.L. zeemeeuw

Het brengt het boek tot leven.

cover Jonathan Livingstone ZeemeeuwDe zoveelste druk geeft ook het wel aan dat het een veel gevraagd boek is, deze bestseller Richard Bach. Ik hoorde voor het eerst van het verhaal van Jonathan Livingstone Zeemeeuw in de roman De zevende golf van Henk Vaessen: Een oude zeeman praat met een zeemeeuw en daarmee geeft hij de hoofdpersoon uit deze roman Joop Mendel, het idee dat dit niet zomaar een handeling is. Hij begrijpt er meer van als hij van de zeeman het boek met het verhaal van Jonathan Linvingstone krijgt, in de roman gebeurde dat in 1982. Henk Vaessen wist op een boeiende wijze de clue van dit verhaal in zijn roman te verweven, daarom werd ik nieuwsgierig naar het origineel.

Een klassieker dus over een fabel waarin een zeemeeuw los van de rest van de Vlucht (de groep zeemeeuwen, die samen leven) zich focust op de kunst van het vliegen, niet om zicht te verplaatsen en na voedsel te jagen, maar om het plezier van het vliegen zelf. Door training wordt hij een bijzondere vlieger, die zijn grenzen steeds verlegt en zo een ongekende vrijheid ontdekt, maar ook het buitenbeentje van de groep wordt. Dit is de grote les uit het eerste deel: je kunt meer bereiken dan je voor mogelijk houdt. In het tweede deel komt Jonathan in een andere wereld toch in contact met gelijkgestemde meeuwen, die ook uitzonderlijk kunnen vliegen. Samen leren ze meer, maar Jonathan vraagt zich af waar de andere meeuwen zijn en of die ook niet dit geluk moeten kennen; een leven wat uit meer bestaat dan voedsel en vechten? Uiteindelijk reist hij door tijd en ruimte (ja, ja) door oefening en zo kan hij wat geleerd heeft door te geven aan de onwillige meeuwen van het begin. Dat kan alleen doordat hij met andere ogen naar een meeuw gaat kijken, door van hen te houden. Hoewel een wijze meeuw, die Jonathan ontmoet in de wereld van gelijkgestemden, hem helpt deze levenswijsheid te ontdekken, komt hij erachter dat er geen onderscheid is en dat meeuwen hun grote leraar allemaal in zich dragen. Dat is dan ook zijn testament.

Het doorgeven van een waarheid door een fabel is natuurlijk een mooie manier, maar wat is nou precies de bedoeling van dit verhaal? Tot een bepaalde hoogte kan ik Jonathan best volgen, al vind ik zijn vliegkunsten en snelheden al gauw ongeloofwaardig. Duikvluchten van 428 kilometer per uur daar heb ik heel veel verbeelding voor nodig. Maar ik begrijp de moraal van het eerste gedeelte: je kunt bereiken wat je maar wil, als je oefent, als je eigen hart volgt, los van de groep de massa. Als hij uiteindelijk door twee meeuwen meegenomen wordt naar de volgende wereld wordt het al wat schimmiger. Is dit de hemel en groeien wij daar verder in volmaaktheid? Hier merk ik dat het spirituele gedachtengoed van Richard Bach anders is, dan mijn eigen ideeën. Het schuurt ertegen, alsof het er iets van heeft, maar tegelijkertijd ook niet. En dan het oefenen in reizen door tijd en ruimte, is dat een doel op zich? Daar ben ik nog lang niet aan toe.  Het verhaal wordt mij te zweverig al begrijp ik best dat je een ander uiteindelijk door liefde iets kan leren of is het toch vooral jezelf?

_______

Jonathan Lvingstone Zeemeeuw – Richard Bach & Russel Munson | Uitgeverij Strengholt

Disclaimer: Ik heb het boekje gekocht nadat ik het niet kon lenen in de bibliotheek.