Geloofsopvoeding

Reset voor oudersAan het begin van het jaar werd ik benaderd door een uitgever of ik het boek Reset voor ouders van de Amerikaanse Todd Friel wilde recenseren. De auteur is mij onbekend, maar hij signaleert dat er in Amerika veel jongeren afhaken van het christelijke geloof en dat komt volgens hem omdat ouders steken laten vallen in de geloofsopvoeding, vandaar de term reset. Het boek heeft een stoere cover en ik kom er al gauw achter ook stevige taal, zelfs bout hier en daar. Veel korte zinnen en opsommingen met de ‘juiste’ reacties naar je kind, die je vervolgens niet uit je hoofd mag leren. Ouders moeten zich volgens Todd Friel richten op de redding van hun kinderen. Ze gaan naar de hel als zij zich niet tot God bekeren en – niet om de opvoeding makkelijker te maken, maar het verbetert de sfeer in huis – ouders zijn de grootste zondaars! Bovenal moeten wij kinderen laten zien hoe Jezus ons leven heeft veranderd. Kernachtig samenvat op deze manier: “Als jouw gedrag niet dagelijks getuigenis aflegt van je redding, dan doe je kinderen te kort”.  Nou getuig ik liever van mijn geloof, maar dat van Todd Friel en mij zou weleens werelden uit elkaar kunnen liggen.  Todd Friel laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Het christelijke geloof moet zus en zo voorgeleefd en gepredikt worden. Theologisch ga ik de discussie niet aan met dit boek.  Bovendien op de dag dat ik een recensie wil schrijven van dit boek, staat Mattheus 7 vers 3 in ons dagboek: “Waarom maakt u zich druk over de splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat er een balk in uw eigen oog zit.” Wat een timing heeft Gods woord! Ik zeg alleen dat het lezen van Reset voor ouders mij een onbehagelijk gevoel geeft, maar misschien is dat de bedoeling.

De Koning

3 boeken over de Koning
Todd Friel heeft mij wakker geschud, wat is het doel van onze geloofsopvoeding? Ik heb het nooit geformuleerd als dat wij onze kinderen willen redden van de hel, is dat reden voor een reset? Deze week heb ik veel nagedacht en gelezen over geloofsopvoeding. Als het boek van Todd Friel niet fijn is om te helpen bij de geloofsopvoeding, hebben Nederlandse christenen dan misschien een alternatief? Ik ontdekte Evangeliestek, een samenwerkingsverband tussen het Hervormd Jeugdwerk en Landelijk Contact Jeugdwerk (van de christelijke gereformeerde kerk). Zij hebben drie boekjes uitgegeven: Kinderen voor de Koning, Spreken over de Koning en Woorden van de Koning. Elk deel heeft 5 hoofstukken en gaan over opvoeden in gezin, kerk en school. Ik heb ze als ebook geleend bij de bibliotheek. Hoewel het maar dunne boekjes zijn, niet meer dan 64 bladzijden, vind ik dat ze wel de diepte in gaan. Over de positie van kinderen in de bijbel, over de ontwikkeling van kinderen, kinderen in de kerk, bijbelse opvoeding in het gezin en over hoe woorden van God kunnen worden doorgegeven. Er zijn verwerkingsvragen en literatuurtips. Deze boeken zijn niet alleen voor ouders, maar voor iedereen die actief is in het kinderwerk. Hier las ik hoe je de doopdagen kunt vieren in je gezin, maar ook dat je behalve de bijbelse verhalen ook de waarden van het christelijk geloof, zoals wij die kennen uit de tien geboden en de twaalf artikelen kunt doorgeven door het abcvanhetgeloof.nl (met een versie voor kinderen en jongeren).

This changes everything
This Changes EverythingMaar ik ontdekte ook Jaquelle Crowe uit Canada en toen zij 18 jaar was, schreef zij This changes everything – hoe het evangelie de tienerjaren volledig verandert. Ik moet dit boek nog lezen, maar de eerste indruk is radicaal en als Todd Friel deze tiener kent, is hij misschien niet zo bezorgd over de generatie christenen die nu opgroeit. Overigens Jaquelle opent in haar boek met dat het volgen van Jezus je leven verandert. Het probleem in de wereld is dat wij overal mensen tegenkomen die zeggen Jezus te volgen, maar hun levens zijn niet veranderd. “De levens van de meeste christenen zijn aangepast aan de wereld.” Auw! Reset dus!

 

Altijd en overalAltijd en overal
Een praktisch hulpmiddel daarbij kan zijn het boek Altijd en overal van Tony Reinke. Hij beschrijft hoe je smartphone je leven verandert en dat in relatie tot het geloof. Dit boek is meer dan alleen de voor en nadelen van de nieuwe technologie. “Wat we nodig hebben is een nieuwe discipline die voorkomt uit nieuwe prioriteiten en gesterkt door onze nieuwe vrijheid in Jezus Christus.” Hij behandelt het onderwerp zeer uitgebreid en heeft een zelf kritische, leuke schrijfstijl.

Ik ontdekte dit boek omdat de schrijver een aanbeveling doet voor This changes everything van Jaquelle Crowe. 

Gods liefde doorgeven

Gods liefde doorgevenIn het boekje Gods liefde doorgeven van Nieske Selles ten Brinke, in gesprek over geloofsopvoeding, staat ook een hoofdstuk over mediaopvoeding. De manier waarop ouders en kinderen omgaan met de moderne technologie lijkt een onderwerp van discussie waarbij we elkaar mogen helpen en bemoedigen. Nieske Selles, die ook meegewerkt heeft aan boek Woorden van de Koning, heeft met dit werkboek een basis gelegd om christelijke ouders met elkaar in gesprek te laten gaan over de geloofsopvoeding. Het heeft 10 korte hoofdstukken van ongeveer 3 bladzijden om thuis te lezen, die een thema met bijbelteksten (onder andere het gezin, doop, bijbellezen, gebed, feestdagen vieren, geloofsgesprekken en getuige zijn) aankaart en afsluit met vragen voor de ontmoeting met suggesties voor liederen en gebedspunten. Elke hoofdstuk heeft een concrete thuisopdracht. Ik mis de vraag waarom je de kinderen christelijk wil opvoeden? Misschien is dat een open deur, maar de hel komt niet ter sprake.

Besproken boeken:
Reset voor ouders – Todd Friel | 216 blz Ceder Publications (2019) € 15,00
Kinderen voor de Koning / Spreken over de Koning / Woorden van de Koning – onder redactie van M.J. de Kater | Uitgeverij de Banier € 9,95 beschikbaar als ebook
This changes everything – Jaquelle Crowe | 160 blz Uitgeverij Het zoeklicht € 12,50
Altijd en overal – Tony Reinke | 254 blz Uitgeverij De Banier (2017) €17,90 beschikbaar als ebook Gods liefde doorgeven -Nieske Selles-ten Brinke | 76 blz. KokBoekencentrum € 10,99

Dit artikel schreef ik onder ander voor het kerkblad van Kerk op IJsselmonde op 17 januari 2020.  Op mijn blog besprak ik eerder deze boeken over geloofsopvoeding. De weg naar het kinderhart – Ted Tripp. Ter informatie Ted Tripp schrijft een aanbeveling voor het boek van Todd Friel, dan weet je uit welke conservatieve hoek de wind waait. Megamamma’s en superzonen van Corien Oranje, Tjonge jongens van Mariksa Dijkstra Wolters. Het bericht Boekbespreking in de kerk, bevat ook een aantal titels die kunnen helpen bij de geloofsopvoeding. Wolford en de weg is een prentenboek dat past bij geloofsopvoeding en tenslotte laat de roman De erfenis van Adriaan – van Johan Lock zien hoe het ook kan ontsporen met goedbedoelde geloofsopvoeding.

 

meer over boeken zeggen