Maxalt
  • Klasse: Pijn
  • Actieve ingredient: Rizatriptan
  • Type medicijn: Generiek
  • Farmaceutische vorm: Tablet
  • Dosering: 10mg
  • Betaling: VISA, MasterCard
  • Prijs: vanaf €42.78

Maxalt (Rizatriptan) Tabletten kopen

Algemeen gebruik

Maxalt wordt gebruikt voor de behandeling van migraine. De werkzame stof rizatriptanbenzoaat is een selectieve agonist van 5-hydroxytryptamine 1D-receptoren. Het medicijn begint te werken binnen 30 minuten na inname. Het medicijn wordt gebruikt om reeds begonnen hoofdpijn te behandelen. Het wordt niet gebruikt om aanvallen van hoofdpijn te voorkomen.

Dosering en richting

Neem Maxalt eenmalige doses van 5 of 10 mg met een tussenpoos van ten minste twee uur. De maximale dagelijkse dosis van het geneesmiddel is 30 mg. Maak de blisterverpakking niet van tevoren open. Slik de tablet niet in zijn geheel door, kauw er niet op, gebruik de tablet zodra u de doordrukstrip opent. Laat de tablet langzaam oplossen in je mond. Duw de tablet nooit door de folie.

Voorzorgsmaatregelen

Informeer uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Informeer uw arts als u een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, diabetes, rookgeschiedenis, familiegeschiedenis van beroerte, hartziekte, obesitas heeft. Neem niet meer van de medicatie dan aanbevolen, omdat dit de hoofdpijn kan verergeren. Maxalt tabletten kunnen fenylalanine bevatten en moeten met voorzichtigheid worden gebruikt door patiënten met fenylketonurie.

Contra-indicaties

Maxalt mag niet worden toegediend aan patiënten met overgevoeligheid voor het geneesmiddel en de bestanddelen ervan, bij personen die worden behandeld met MAO-remmers, bij personen met hypertensie, coronaire insufficiëntie, myocardinfarct, asymptomatische ischemie, angina pectoris, bij basilair en hemiplegische migraine. Adolescenten jonger dan 18 jaar mogen niet met Maxalt worden behandeld.

Mogelijke bijwerking

De meest voorkomende bijwerkingen van Maxalt zijn hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, zwakte, vermoeidheid, buikpijn, pijn op de borst, hartkloppingen, tachycardie, misselijkheid, braken, droge mond, diarree, dyspepsie, dorst, pijn in de nek, stijfheid, myasthenie, paresthesie (gevoelloosheid of tintelingen op de huid), afname van mentale activiteit, slapeloosheid, hyperesthesie, tremor, ataxie, angst, desoriëntatie, ongemak in de keel, kortademigheid, blozen en jeuken van de huid, toegenomen zweten, wazig zien, blozen, flauwvallen, hypertensie.

Wisselwerking met geneesmiddelen

MAO-remmers en propanolol verhogen de bloedconcentraties van Maxalt.
Maxalt en MAO-remmers moeten ten minste twee weken na elkaar worden ingenomen. MAO-remmers zijn onder andere rasagiline (Azilect), isocarboxazide (Marplan), selegiline (Emsam, Eldepryl), tranylcypromine (Parnate) of fenelzine (Nardil). Neem Maxalt niet in als u in de afgelopen 24 uur andere geneesmiddelen tegen hoofdpijn heeft gebruikt.Deze medicijnen zijn: eletriptan (Relpax), almotriptan (Axert), naratriptan (Amerge), frovatriptan (Frova), zolmitriptan (Zomig), sumatriptan (Imitrex, Treximet), of ergotmedicijnen waaronder ergotamine (Ergostat, Cafergot, Ergomar, Ercaf, Wigraine), dihydro-ergotamine (Migranal), methylergonovine (Methergine), ergonovine (Ergotrate) of methysergide (Sansert).

Gemiste dosis

Deze medicatie wordt ingenomen wanneer nodig en heeft geen doseerschema.

Overdosering

Symptomen van overdosering zijn: ernstige hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, flauwvallen, bradycardie, braken, urine-incontinentie (onvrijwillig urineverlies), kortademigheid, suizen in de oren, onregelmatige hartslag.

Opslag

Bewaren tussen 15-30 C (59-86 F). Beschermen tegen vocht en bewaren in een dichte, lichtbestendige verpakking.