Imitrex
  • Klasse: Migraine
  • Actieve ingredient: Sumatriptan
  • Type medicijn: Generiek
  • Farmaceutische vorm: Tablet
  • Dosering: 25mg/ 50mg /100mg
  • Betaling: VISA, MasterCard
  • Prijs: vanaf €65.00

Sumatriptan (Imitrex) Tabletten kopen

INDICATIES

Imitrex is geïndiceerd voor de acute behandeling van migraineaanvallen met of zonder aura bij volwassenen. Imitrex is een geneesmiddel tegen hoofdpijn dat de bloedvaten rond de hersenen vernauwt. Imitrex vermindert ook stoffen in het lichaam die hoofdpijn, misselijkheid, gevoeligheid voor licht en geluid en andere migraine symptomen kunnen uitlokken.

INSTRUCTIES

Gebruik Imitrex precies zoals voorgeschreven door uw arts. Gebruik geen grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op het etiket van uw voorschrift. Overmatig gebruik van medicijnen tegen migrainehoofdpijn kan de hoofdpijn verergeren.

Gebruik Imitrex zodra u hoofdpijnsymptomen opmerkt, of nadat een aanval al is begonnen.

Uw arts kan uw eerste dosis van dit geneesmiddel in een ziekenhuis of kliniek geven om te zien of u ernstige bijwerkingen krijgt.

Neem een Imitrex tablet in zijn geheel in met een vol glas water. Splits de tablet niet.

Na inname van een tablet: Als uw hoofdpijn niet volledig verdwijnt, of verdwijnt en terugkomt, neem dan een tweede tablet twee (2) uur na de eerste. Neem niet meer dan 200 mg sumatriptan orale tabletten in 24 uur. Als uw klachten niet zijn verbeterd, neem dan contact op met uw arts voordat u nog meer tabletten inneemt.

Omdat Imitrex naar behoefte wordt gebruikt, is er geen dagelijks doseringsschema. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw klachten niet verbeteren na gebruik van dit geneesmiddel.

Na inname van een Imitrex-tablet moet u twee (2) uur wachten voordat u een tweede tablet inneemt. Neem niet meer dan 200 mg sumatriptan tabletten in 24 uur.

Na gebruik van Imitrex neusspray moet u twee (2) uur wachten voordat u een tweede spray gebruikt. Gebruik niet meer dan 40 mg neusspray per 24 uur.

Neem contact op met uw arts als u meer dan vier keer per maand (30 dagen) hoofdpijn heeft.

DOSERING

In gecontroleerde klinische onderzoeken waren enkelvoudige doses van 25, 50 of 100 mg IMITREX tabletten effectief voor de acute behandeling van migraine bij volwassenen. Er zijn aanwijzingen dat doses van 50 en 100 mg een groter effect hebben dan 25 mg.

De keuze van de dosis moet daarom op individuele basis worden gemaakt, waarbij het mogelijke voordeel van een hogere dosis moet worden afgewogen tegen het mogelijke grotere risico op bijwerkingen.

Als de hoofdpijn terugkeert of de patiënt gedeeltelijk reageert op de eerste dosis, kan de dosis na 2 uur worden herhaald, tot een totale dagelijkse dosis van 200 mg.

OPSLAG

Bewaar Imitrex bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, warmte en licht.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Gebruik Imitrex niet binnen 24 uur voor of na gebruik van een ander geneesmiddel tegen migrainehoofdpijn, waaronder:

injectie met sumatriptan, almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt, Maxalt-MLT) of zolmitriptan (Zomig); of
ergotica zoals dihydro-ergotamine (D.H.E. 45, Migranal), ergotamine (Ergomar, Cafergot, Migergot), dihydro-ergotamine (D.H.E. 45, Migranal) of methylergonovine (Methergine).
Imitrex kan uw denkvermogen of reactievermogen verminderen.Wees voorzichtig als u autorijdt of iets doet waarbij u alert moet zijn.U mag Imitrex niet gebruiken als u allergisch bent voor sumatriptan, of als u:coronaire hartziekte, angina (pijn op de borst), problemen met de bloedsomloop, gebrek aan bloedtoevoer naar het hart;
een voorgeschiedenis van hartziekte, hartaanval of beroerte, inclusief "mini-beroerte";
ernstige of ongecontroleerde hoge bloeddruk
ernstige leverziekte
ischemische darmziekte; of
hoofdpijn die anders lijkt dan uw gebruikelijke migrainehoofdpijn.
Gebruik Imitrex niet als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer zoals furazolidon (Furoxone), isocarboxazide (Marplan), fenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) of tranylcypromine (Parnate) heeft gebruikt.Om er zeker van te zijn dat u Imitrex veilig kunt gebruiken, vertel het uw arts als u een van deze andere aandoeningen heeft:leverziekte;
nierziekte;
epilepsie of een andere aanvalsstoornis;
hoge bloeddruk, een hartritmestoornis; of
coronaire hartziekte (of risicofactoren zoals diabetes, menopauze, roken, overgewicht, een hoog cholesterolgehalte, een familiegeschiedenis van coronaire hartziekte, ouder zijn dan 40 jaar en een man, of een vrouw die een hysterectomie heeft ondergaan).
FDA-zwangerschapscategorie C. Het is niet bekend of Imitrex schadelijk is voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden terwijl u deze medicatie gebruikt. Sumatriptan kan overgaan in de moedermelk en kan schadelijk zijn voor baby's die borstvoeding geven. Geef geen borstvoeding binnen 12 uur na gebruik van Imitrex. Als u in deze periode een borstkolf gebruikt, gooi dan de opgevangen melk weg. Geef het niet aan uw baby. Imitrex mag niet worden gegeven aan personen jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

BIJWERKINGEN

Roep dringende medische hulp in als u een van deze tekenen van een allergische reactie op Imitrex heeft: netelroos; ademhalingsmoeilijkheden; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel. Stop met het gebruik van Imitrex en bel uw arts als u een ernstige bijwerking heeft zoals:

gevoel van pijn of benauwdheid in je kaak, nek of keel;
pijn op de borst of een zwaar gevoel, pijn die zich uitbreidt naar de arm of schouder, misselijkheid, zweten, een algemeen ziek gevoel;
plotselinge gevoelloosheid of zwakte, vooral aan één kant van het lichaam;
plotselinge ernstige hoofdpijn, verwardheid, problemen met zien, spreken of evenwicht;
plotselinge en ernstige maagpijn en bloederige diarree;
toeval (stuiptrekkingen);
gevoelloosheid of tintelingen en een bleke of blauwgekleurde verschijning in uw vingers of tenen; of
(als u ook een antidepressivum gebruikt) - agitatie, hallucinaties, koorts, snelle hartslag, overactieve reflexen, misselijkheid, braken, diarree, coördinatieverlies, flauwvallen.

Minder ernstige bijwerkingen van Imitrex kunnen zijn:

lichte hoofdpijn (geen migraine);
druk of een zwaar gevoel in een deel van uw lichaam;
warm of koud gevoel;duizeligheid, draaiend gevoelslaperigheid;
misselijkheid, braken, kwijlen;
ongewone smaak in uw mond na gebruik van de neusspray;
een branderig gevoel, gevoelloosheid, pijn of andere irritatie in uw neus of keel na gebruik van de neusspray; of
warmte, roodheid of lichte tintelingen onder uw huid.
Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen en er kunnen nog andere bijwerkingen optreden. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.